27 marca, 2024

DRI wchodzi na polski rynek odnawialnych źródeł energii

DRI wchodzi na polski rynek odnawialnych źródeł energii, aby zbudować pierwszy wielkoskalowy projekt magazynowania baterii w kraju

DRI, unijna spółka zależna DTEK Group, podpisała27 marca ostateczną wiążącą umowę zakupu udziałów z polskim Columbus Energy, która da jej prawo do budowy magazynu baterii o mocy 133 MW w południowej Polsce, z zastrzeżeniem uzyskania pozwoleń.

Umowa ta jest pierwszą dużą inwestycją DTEK w infrastrukturę w Polsce i kluczowym elementem planu firmy dotyczącego stworzenia paneuropejskiego systemu energetycznego łączącego Ukrainę i UE. Celem DTEK jest zbudowanie portfela projektów energii odnawialnej o mocy 5 GW w Europie do 2030 r. za pośrednictwem DRI.

Maxim Timchenko, CEO DTEK Group, powiedział: „Dzisiejsze podpisanie oznacza ekscytujący moment w dążeniach Europy do wyjścia poza paliwa kopalne. Projekt ten nie tylko zapewni niezbędną elastyczność w drodze Polski do przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii, ale będzie również ważnym testem dla Europy Środkowo-Wschodniej, demonstrującym, w jaki sposób można z powodzeniem wdrożyć magazynowanie energii w akumulatorach. Inwestycja DTEK w tym kraju jest kluczowym krokiem w kierunku integracji systemów energetycznych Ukrainy iPolski”.

Krzysztof Kochanowski, Vlód-Pmieszkaniec Mzarządzanie Bi Gogólny Direktor PIMEnajwiększe stowarzyszenie branży magazynowania energii w Polsce, powiedział: „Wspaniale jest widzieć, jak międzynarodowi gracze energetyczni, tacy jak DTEK, inwestują w polski rynek magazynowania baterii za pośrednictwem swojej unijnej spółki zależnej DRI. Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej w produkcji baterii i ogniw akumulatorowych, a w ciągu najbliższych 5 lat będzie również jednym z liderów w budowie magazynów energii wykorzystujących technologię bateryjną. Budowa tego nowego obiektu z pewnością przyczyni się do wysiłków naszego kraju.”

Magazynowanie energii w akumulatorach jest kluczową technologią dla przyspieszenia dekarbonizacji poprzez przyjęcie odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności systemu. Obecnie Polska polega na 30 GW energii z węgla kamiennego, brunatnego i gazu ziemnego, aby zrównoważyć system energetyczny, który w coraz większym stopniu wykorzystuje odnawialne źródła energii i przechodzi z wytwarzania scentralizowanego na rozproszone. Magazynowanie energii w akumulatorach jest dobrze przygotowane, aby pomóc w zapewnieniu operacyjności sieci, zapewnić systemowi stałą moc i uzupełnić nieregularny charakter energii odnawialnej.

Przejęcie czyni DTEK Group jedną z pierwszych firm rozwijających tę technologię na dużą skalę w Polsce.

DRI spodziewa się sfinalizować transakcję z Columbus w nadchodzących miesiącach i rozpocząć prace ziemne w 4. kwartale 2024 r., aby zakończyć budowę i rozpocząć działalność na początku 2026 r. Projekt ma obowiązek dostarczania mocy na polski rynek przez 17 lat od 2027 r., po wygraniu aukcji na rynku mocy w 2022 r. zorganizowanej przez PSE, polskiego operatora systemu przesyłowego.

Grupa DTEK ma już doświadczenie w technologii akumulatorowej dzięki pilotażowemu projektowi w Enerhodar na Ukrainie, oddanemu do użytku w 2021 roku. DTEK jest również największym ukraińskim inwestorem w odnawialne źródła energii, a w ubiegłym roku ukończył pierwszą fazę budowy elektrowni wiatrowej Tyligulska na wybrzeżu Morza Czarnego – pierwszego na świecie projektu wiatrowego zbudowanego podczas wojny. Podczas szczytu klimatycznego COP28 DTEK ujawnił plany czterokrotnego zwiększenia wielkości farmy wiatrowej we współpracy z producentem turbin Vestas. W styczniu spółka zależna DTEK DRI uruchomiła swoje pierwsze projekty: farmę wiatrową Ruginoasa o mocy 60 MW i farmę słoneczną Glodeni o mocy 53 MW, obie w Rumunii. DRI posiada znaczące portfolio przyszłych projektów w Rumunii, Włoszech i Chorwacji.