Chorwacja jest jednym z czterech głównych rynków priorytetowych DRI.

Obecnie rozwijamy dwie znaczące inicjatywy w zakresie energii odnawialnej w Chorwacji – farmę wiatrową Brda Umovi i park solarny Vedrine.

Przedsięwzięcia te są dopiero początkiem planów DRI dotyczących przejścia na energię odnawialną w Chorwacji.

Przegląd projektów

Typ projektu

2

projekty
na żywo

2

projekty w
fazie rozwoju

500

MWp docelowa
moc w kraju

Farma wiatrowa Brda Umovi

Farma wiatrowa Brda Umovi, zlokalizowana w Splicie w Dalmacji, to projekt dwufazowy. Początkowa faza wygeneruje 129 MWp, a w drugim etapie dodatkowe 29 MWp. Podłączenie do sieci planowane jest na październik 2026 roku.

Farma wiatrowa Brda Umovi

129

Moc MWp

83K

zasilane domy*

51K

ton CO2 redukowanych rocznie**

Park solarny Vedrine

Park solarny Vedrine to projekt solarny o mocy 60 MWp również zlokalizowany w Splicie, w Dalmacji. Oczekuje się, że projekt ten, opracowany samodzielnie przez DRI, zacznie dostarczać energię chorwackim społecznościom do kwietnia 2026 roku.

* na podstawie Statista, Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w Rumunii w latach 2017-2022, według zakresów zużycia
** a podstawie Statista, Intensywność emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym w Unii Europejskiej w 2022 r;

Dowiedz się więcej o naszych innych projektach krajowych