Informacje o nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą z Amsterdamu zajmującą się energią odnawialną, zaangażowaną w transformację energetyczną. Wykorzystujemy moc słońca i wiatru oraz magazynujemy energię, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego systemu energetycznego w całej Europie.

Wyróżnia nas głęboka wiedza inżynieryjna i energetyczna w połączeniu z elastycznym kapitałem. Jesteśmy dumni z naszej zwinności operacyjnej, pracując w szybkim tempie, aby realizować projekty związane z energią słoneczną, wiatrową i magazynowaniem energii w niedostatecznie obsługiwanych krajach, takich jak Rumunia, Polska, Chorwacja i Włochy.

Założona w 2021 roku, jesteśmy europejskim oddziałem DTEK Group zajmującym się energią odnawialną.

Gdzie działamy

DRI ma siedzibę w Amsterdamie i prowadzi działalność w czterech priorytetowych krajach: Chorwacja, Włochy, Polska i Rumunia.

Pierwsze dwa projekty DRI są obecnie w pełni operacyjne w Rumunii, zapewniając 113 MWp energii wiatrowej i słonecznej. Oprócz tego mamy siedem projektów o łącznej mocy 767 MWp na różnych etapach rozwoju w całej Europie.

Zespół kierowniczy

Nasz zespół kierowniczy nadzoruje DRI i nasze zespoły krajowe.

Sander Bais

Kierownik ds. osób

Read bio

Sander ma ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, zdobyte podczas dynamicznej kariery, która obejmowała różne stanowiska w sektorze energetycznym w uznanych organizacjach, takich jak Shell i jego skalowalny New Motion, a także w start-upach. Swoją podróż z DRI rozpoczął w maju 2023 r. z zamiarem zbudowania zespołu ekspertów, którzy będą napędzać ambitne cele DRI.

Sander uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii handlowej na Inholland University of Applied Sciences oraz tytuł MBA na Nyenrode Business University w Utrechcie.

Sergii Dudar

DYREKTOR FINANSOWY

Read bio

Sergii ma ponad 18 lat bogatego doświadczenia finansowego i jest posiadaczem certyfikatu CFA. Sergii dołączył do DRI w grudniu 2024 r. Wcześniej przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora finansowego DTEK Energy, największego producenta energii na Ukrainie.

Przed objęciem stanowiska w DTEK, Sergii zajmował kilka znaczących stanowisk finansowych w prestiżowych organizacjach, takich jak Danone, GlaxosmithKline i Metivest. Swoją karierę rozpoczął jako konsultant w PricewaterhouseCoopers w 2006 roku.

Sergii uzyskał tytuł magistra ekonomii międzynarodowej na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym.

Krzysztof Müller

DRI Head of Operations & Interim Country Lead dla Polski

Read bio

Krzysztof wnosi bogate doświadczenie w branży energetycznej, w której pracuje od 25 lat. Dołączył do DRI w lutym 2024 r. jako dyrektor operacyjny i tymczasowy krajowy lider na Polskę.

Przed dołączeniem do DRI, Krzysztof pełnił funkcję General Managera Origination & Trading w Photon Energy, zarządzając portfelem kontraktów odbioru w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kontraktami rynku mocy z polskim operatorem systemu.

W latach 2012-2017 zajmował najwyższe stanowiska w PGE Energia Odnawialna, w tym Dyrektora Departamentu Inwestycji, Dyrektora Energetyki Wiatrowej oraz Wiceprezesa Zarządu. Podczas swojej kadencji nadzorował budowę i eksploatację farm wiatrowych o łącznej mocy 530 MW.

Krzysztof zajmował również wysokie stanowiska jako Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w RWE Polska, Dyrektor Zarządzający Power Block oraz Dyrektor Rynku Polska w Alpiq Energy. Jest aktywnie zaangażowany w różne stowarzyszenia energetyczne i jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Krzysztof uzyskał tytuł licencjata filozofii na UKSW w Warszawie i studiował ekonomię na Uniwersytecie w Montpellier. Posiada również tytuł magistra europejskiej ekonomii zarządzania uzyskany w Haute Ecole de Commerce.

Robin Musch

Dyrektor działu prawnego

Read bio

Robin jest doświadczonym prawnikiem z rozległą wiedzą specjalistyczną w zakresie projektów związanych z energią odnawialną i dołączył do DRI we wrześniu 2023 roku. Jego kariera rozpoczęła się w Clifford Chance w Amsterdamie, gdzie zajmował się doradztwem prawnym w zakresie projektów dotyczących zarówno energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Po przeprowadzce do Singapuru Robin zajmował kluczowe stanowiska, w tym starszego prawnika ds. energii odnawialnej i prawa infrastrukturalnego w Hogan Lovells, głównego radcy prawnego ds. energii odnawialnej w Asia Power Development Platform, a ostatnio jako współprzewodniczący Yondr APAC.

Robin ukończyła Uniwersytet w Utrechcie z tytułem magistra prawa w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i korporacyjnego.

John Stuart

CEO

Read bio

Wnosząc ponad 30-letnie doświadczenie w branży energetycznej, John Stuart został mianowany CEO DRI w marcu 2022 roku. W DRI kieruje szybko rozwijającym się zespołem ekspertów, aby osiągnąć ambitny cel DRI, jakim jest zainstalowanie 5 GW na niedostatecznie obsługiwanych rynkach w całej Europie do 2030 roku.

Przed objęciem stanowiska kierowniczego w DRI, John był dyrektorem zarządzającym w Low Carbon Investment Management, inwestorem w projekty energii odnawialnej na dużą skalę. Wybitna kariera Johna obejmuje również stanowiska dyrektora generalnego Macquarie International Infrastructure Fund i szefa działu zarządzania portfelem w Green Investment Bank.

John jest absolwentem Saïd Business School, University of Oxford, gdzie ukończył studia MBA w latach 2003-2004, a także posiada tytuł licencjata z ekonomii na University of Exeter.

Annebeth Wijtenburg

Kierownik ds. komunikacji

Read bio

Annebeth jest doświadczonym specjalistą ds. komunikacji i spraw rządowych z doświadczeniem na czterech kontynentach. Dołączyła do DRI w styczniu 2024 r., Wcześniej była szefem komunikacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Hadze.

Przed podjęciem pracy w ambasadzie Annebeth pracowała jako konsultant ds. komunikacji strategicznej. Prowadziła komunikację dla Taskforce on Nature-related Financial Disclosures i współpracowała z dużymi międzynarodowymi klientami, w tym z różnymi organami ONZ, wielostronnym bankiem rozwoju, MŚP FinTech i British Council.

Annebeth posiada tytuł magistra w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i zarządzania na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz tytuł licencjata w dziedzinie historii politycznej i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Utrechcie.

Renske Ytsma

Dyrektor ds. pozyskiwania i rozwoju projektów

Read bio

Renske Ytsma posiada tytuł magistra inżynierii przemysłowej uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Delft. Dołączyła do DRI w kwietniu 2024 r., kierując działalnością w zakresie pozyskiwania, rozwoju i fuzji i przejęć, wnosząc bogate doświadczenie w zakresie inżynierii i rozwoju projektów energii odnawialnej. Renske ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży energii odnawialnej, zajmując kluczowe stanowiska w wiodących europejskich firmach energetycznych, takich jak Enel, E.ON i RWE, począwszy od strategii, inżynierii i innowacji po zarządzanie operacyjne i kierowanie rozwojem flagowych projektów wiatrowych i słonecznych. Ostatnio była dyrektorem ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie kontynentalnej w RWE, gdzie rozwijała działalność i zespoły na nowych rynkach morskiej energetyki wiatrowej, takich jak Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania i Portugalia, a także z powodzeniem wygrała holenderski przetarg rządowy na projekt Hollandse Kust West VII, łączący morską farmę wiatrową o mocy 760 MW z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie integracji systemów, takimi jak H2, baterie i morska pływająca fotowoltaika.

Przywództwo w kraju

Laura Lazar

Kraj wiodący Rumunia

Read bio

Laura dołączyła do DRI w październiku 2023 r., aby kierować działaniami ekspansyjnymi firmy w Rumunii. Wnosi bogate doświadczenie jako menedżer portfela w sektorze energii odnawialnej, z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu ponad 521 MW aktywów wiatrowych i słonecznych. Po kilku latach pracy jako konsultant w projektach finansowanych przez UE, Laura zajmowała różne stanowiska w EDP Renewables, a jej kulminacją była rola dyrektora ds. zarządzania aktywami przez prawie 8 lat. W latach 2021-2023 zajmowała stanowisko dyrektora ds. energii w Simec & Liberty Steel w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Laura jest absolwentką Politechniki w Bukareszcie, posiadającą zarówno tytuł licencjata, jak i magistra inżynierii środowiska. W 2003 r. ukończyła specjalizację w Institute National Des Science Appliquées de Lyon i uzyskała tytuł doktora w dziedzinie produkcji energii ze stałych odpadów komunalnych na Uniwersytecie w Trydencie. W 2016 r. Laura ukończyła program dla kadry kierowniczej w IE Business School.

Ivan Liakh

Kraj wiodący Chorwacja

Read bio

Ivan ma ponad 15 lat bogatego doświadczenia w sektorze energetycznym, w tym 11 lat w sektorze energii odnawialnej, z głównymi mocnymi stronami w zakresie fuzji i przejęć, negocjacji umów i rozwoju terenów zielonych, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie budową dużych projektów fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

Ivan był członkiem zarządu DRI przez rok, zanim przejął rolę lidera ekspansji DRI w Chorwacji. Przed dołączeniem do DRI zajmował różne stanowiska kierownicze w grupie DTEK, nadzorując kluczowe projekty, takie jak budowa pierwszego projektu PV firmy.

Przed dołączeniem do DTEK Ivan był wspólnikiem w renomowanej międzynarodowej firmie prawniczej DLA Piper, gdzie pracował nad licznymi projektami energetycznymi.

Ivan jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Kijowie i posiada tytuł MBA z Kyiv Mohyla Business School.

Luca Piffer

Kraj wiodący Włochy

Read bio

Z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej na różnych rynkach, Luca dołączył do DRI w październiku 2023 r. jako Country Lead we Włoszech. Jego doświadczenie obejmuje globalny rozwój biznesu, ekspansję na nowe rynki i integrację innowacyjnych technologii.

Przed dołączeniem do DRI Luca pełnił funkcję starszego dyrektora ds. rozwoju biznesu w OX2, gdzie kierował strategicznymi inicjatywami na nowych rynkach, magazynowaniem energii i rozwojem zielonego wodoru. Jego kariera obejmuje również stanowiska w regionie EMEA w zakresie strategicznego rozwoju biznesu w Canadian Solar i Enerray. Od 2009 do 2015 roku Luca zajmował stanowisko Country Managera we Włoszech i dyrektora ds. rozwoju biznesu w LDK Solar.

Rozległa, trwająca dwie dekady podróż Luki w zakresie rozwoju biznesu i ekspansji na nowe rynki może pochwalić się prawdziwie globalną perspektywą. Jego osiągnięcia w przekraczaniu celów obejmują Europę, Bliski Wschód, Stany Zjednoczone i Australię. Luca uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie międzynarodowych nauk politycznych na Università degli Studi di Padova oraz tytuł magistra w ISPI School in International Affairs.